DOBRODOŠLI

na stranice Hrvatskog aktuarskog društva

NOVOSTI

PRIJAVA

KALENDAR

There are no upcoming events at this time

Često postavljana pitanja

Aktuar je stručnjak koji se bavi problemima financijske neizvjesnosti i rizika koristeći matematičke metode teorije vjerojatnosti, statistike i financijske matematike.

PROČITAJ VIŠE
Hrvatsko aktuarsko društvo (HAD) je stručna udruga aktuara u Republici Hrvatskoj čija je svrha promicanje i razvoj aktuarske znanosti i struke i njene praktične primjene te stručnog usavršavanja i izobrazbe aktuara.

Članstvo u HAD-u može biti redovno, pridruženo i počasno.

Redovni član HAD-a može biti osoba koja se znanstveno ili praktično bavi aktuarskom strukom, prihvaća Statut HAD-a i prema njemu se ravna, ima visoku stručnu spremu i završila je specijalističku izobrazbu iz aktuaristike u skladu sa smjernicama IAA i sa Odlukom o kriterijima za prijam u redovno članstvo koju donosi Skupština HAD-a te ima najmanje dvije godine praktičnog radnog iskustva na aktuarskim poslovima.

Pridruženi član HAD-a može biti osoba koja se školuje ili radi na aktuarskim poslovima, a ne zadovoljava uvjete za prijam u redovno članstvo, ili osoba zainteresirana za praćenje aktuarske struke.

Počasni član HAD-a može biti državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin osobito zaslužan za HAD, za razvoj aktuarske znanosti i njezine primjene ili priznati znanstveni djelatnik.

Popunjavanjem molbe za primanje u članstvo Hrvatskog aktuarskog društva na ovom linku.

ŠTO KAŽU NAŠI ČLANOVI

„Aktuari su profesionalci koji se bave rizikom i neizvjesnošću i za to su im potrebna znanja vjerojatnosti i statistike. To se vrlo često čuje kao osnovna definicija onoga čime se bavimo. Ali priča koja stoji iza toga je puno složenija, značajno odgovornija, ali i bitnije ljepša. Procijeniti rizik i neizvjesnost u kompanijama, a posebno u financijskoj industriji znači ustvari procijeniti koliko će kompaniju financijski koštati određena poslovna odluka ili odluke i koje financijske posljedice ima poslovanje koje je već u tijeku."
Lidija Pecigoš Višnjić
Predsjednica Hrvatskog aktuarskog društva, Triglav osiguranje
„Aktuarska struka idealna je za svakoga tko uživa u analitičkom i kreativnom rješavanju problema, voli izazove otkrivanja novih područja i kontinuiranog učenja. Jer jedno je sigurno – uvijek postoji nešto novo što treba naučiti, savladati i naći najbolji način kako implementirati. To je razlog zašto i nakon više od 25 godina volim aktuarsku matematiku – nikada nije dosadno!“
Snježana Bertoncelj
Tools4f
„Aktuarska struka relativno je mlada struka kod nas, u Hrvatskoj, kao i naše Hrvatsko aktuarsko društvo, a u odnosu na aktuarsku struku i udruženja u Europi i svijetu. Ipak, čak i u tako kratkom vremenu postiglo smo mnogo, a broj članova se višestruko povećao od početka postojanja našeg udruženja. Aktuarski posao stalno se mijenja, proširuje i unaprjeđuje. To je sigurno zanimljivo i poticajno mladim osobama koje tek počinju raditi, ali i onima malo starijima, odnosno iskusnijima. Sigurno je sljedeće: možete očekivati zanimljiv i izazovan posao, ali dosadan – nikada.“
Ines Šikić
Wiener osiguranje
"Užurbani tehnološki napredak aktuarima otvara prilike za preuzimanje novih poslovnih uloga. Inventivan pristup radu te aktivno ulaganje u stručno usavršavanje i nadogradnju tehničkih znanja, ključni su za razvoj aktuarske profesije u budućnosti."
Iva Ivanković
HANFA