Hrvatsko aktuarsko društvo

Martićeva 71, Zagreb

Otvoreni poziv kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Hanfi

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavila je otvoreni poziv za zaposlenje na neodređeno vrijeme i/ili honorarni rad na poslovima aktuara. Više o tome možete pronaći na stranicama Agencije ili na sljedećem linku.