Hrvatsko aktuarsko društvo

Martićeva 71, Zagreb

CERA edukacija u Zagrebu

Modul 1: “ERM - Concept and Framework” - 29.2.2016.-1.3.2016., cijena seminara 600 eura (525 CERA + 75 trošak hotela) + PDV, link za prijavu (12 CPD sati)

Modul 2: “Quantitative Methods of ERM” - 2.3.2016.-4.3.2016., cijena seminara 855 eura (740 CERA + 115 trošak hotela) + PDV, link za prijavu (15 CPD sati)

Modul 3: “Classification and Modelling of Risks” - 19.9.2016.-21.9.2016. (15 CPD sati)

Modul 4.: "Risk Management Tools and Techniques" - 22.9.2016.-23.9.2016., cijena seminara 700 eura (620 CERA + 80 trošak hotela), link za prijavu (15 CPD sati)

Sva predavanja održavat će se u hotelu ARCOTEL Allegra Zagreb, Branimirova 29.

Komisija za profesionalizam HAD-a utvrdila je broj CPD sati koji se priznaju za svaki od CERA modula kako je prethodno navedeno uz naziv pojedinog modula.