Hrvatsko aktuarsko društvo

Martićeva 71, Zagreb

Poslijediplomski specijalistički studij aktuarske matematike

Do 15. siječnja 2016. primaju se prijave za upis nove generacije studenata na Poslijediplomski specijalistički studij aktuarske matematike. Sve informacije potrebne za prijavu možete naći na sljedećem linku.