Hrvatsko aktuarsko društvo

Martićeva 71, Zagreb

Termini predavanja i dodatnih obveznih ispita za stručna znanja potrebna za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara

Profesionalizam

- predavač: Jasna Tenšak

- gostujući predavač: Andreja Radić Blažin

- predavanja: 1.2.2016.-2.2.2016. s početkom u 9h na adresi: Hrvatski ured za osiguranje, Zagreb, Martićeva 73

- ispit: 24.2.2016. s početkom u 9h

Praksa osiguranja i mirovinskog osiguranja u RH

- predavači: Valentina Car, Jasna Komljenović Lončar, Neven Tišma

- gostujući predavač: Gordana Letica

- predavanja: 22.2.2016.-26.2.2016. s početkom u 8h na adresi: Grawe Hrvatska d.d., Zagreb, Vukovarska 5