Hrvatsko aktuarsko društvo

Martićeva 71, Zagreb

2. europski aktuarski kongres

Od 21. do 22. travnja 2016. se u Bruxellesu u Belgiji održava 2. europski aktuarski kongres. Više o programu kongresa kao te ostale informacije možete pronći na sljedećem linku