Hrvatsko aktuarsko društvo

Martićeva 71, Zagreb

CERA edukacija u Zagrebu

Modul 3: “Classification and Modelling of Risks” - 19.9.2016.-21.9.2016. (15 CPD sati), cijena seminara 860 eura (740 CERA + 120 trošak hotela) + PDV, link za prijavu

Modul 4.: "Risk Management Tools and Techniques" - 22.9.2016.-23.9.2016., cijena seminara 700 eura (620 CERA + 80 trošak hotela), link za prijavu (15 CPD sati)

Sva predavanja održavat će se u hotelu ARCOTEL Allegra Zagreb, Branimirova 29.

Ispiti će se održati:

- za 3. i 4. modul 21.10.2016.

Komisija za profesionalizam HAD-a utvrdila je broj CPD sati koji se priznaju za svaki od CERA modula kako je prethodno navedeno uz naziv pojedinog modula.