Hrvatsko aktuarsko društvo

Martićeva 71, Zagreb

CERA edukacija u Zagrebu

Modul 5: "Processes in ERM" - 27.-28.3.2017., cijena seminara 730 eura (650 CERA + 80 trošak hotela) + PDV, link za prijavu

Modul 6: "ERM - Economic Capital" - 29.-30.3.2017., cijena seminara 730 eura (650 CERA + 80 trošak hotela) + PDV, link za prijavu