Hrvatsko aktuarsko društvo

Martićeva 71, Zagreb

Održana redovna sjednica Skupštine Društva

Dana 6. lipnja 2017. održana je redovna sjednica Skupštine Hrvatskog aktuarskog društva. Na mandat od 3 godina izabrana je nova Uprava Društva, Nadzorni odbor te Povjerenstvo za provođenje stegovnog postupka.

Za članice Uprave Društva izabrane su Ksenija Sanjković za predsjednicu Društva, Suzana Dumančić i Mirna Lipovšćak za dopredsjednice, Jasna Tenšak za tajnicu i Sabina Fazlić za blagajnicu.

Za članice Nadzornog odbora Društva izabrane su Snježana Bertoncelj, Sabina Mlivić i Morana Pribanić.

Za članice Povjerenstva za provođenje stegovnog postupka izabrane su Jasna Komljenović Lončar, Tihana Radišić i Marijana Vižintin.

  

U redovno članstvo primljena je Renata Filipin, a u pridruženo Filip Škunca, Anamarija Repić, Hrvoje Filipović, Aleksandra Bedić, Stela Šeperić, Ljiljana Zekan, Dušan Munđar, Ana Paragis, Martina Doz, Marino Jovanović, Ana Lučić, Sebastijan Pungračič, Sofija Škorvaga, Igor Mlinac i Ana Lovrić.