Hrvatsko aktuarsko društvo

Martićeva 71, Zagreb

EAA seminar o IFRS-u17 u Zagrebu u rujnu 2017.

U Zagrebu će se od 14. do 15. rujna 2017. u organizaciji Europske aktuarske akademije (EAA) i HAD-a održati seminar pod nazivom "Understanding IFRS 17". Novi standard koji se odnosi na osigurateljne ugovore stupit će na snagu 1. siječnja 2021. i značajno će promijeniti način prezentiranja osigurateljnih obveza. Seminar će se fokusirati na računovodstveni okvir unutar kojega aktuari djeluju. Više o seminaru možete pronaći na sljedećoj poveznici.