Hrvatsko aktuarsko društvo

Martićeva 71, Zagreb

Predavanja za polaganje dodatnih ispita koji su uvjet za primanje u redovno članstvo Društva

Komisija za edukaciju HAD-a planira u razdoblju od studenog 2017. do veljače 2018. organizirati predavanja za polaganje sljedećih dodatnih ispita za primanje u redovno članstvo HAD-a:

- Pravo osiguranja i mirovinskog osiguranja u RH,

- Računovodstvo osiguranja i mirovinskog osiguranja u RH,

- Praksa osiguranja i mirovinskog osiguranja u RH,

- Profesionalizam.

U svrhu utvrđivanja broja zainteresiranih osoba za navedena predavanja, pozivamo zainteresirane da se do 30. listopada 2017. jave na e-mail aktuari@aktuari.hr, uz navođenje naziva svih predavanja koja bi pohađali.