Hrvatsko aktuarsko društvo

Martićeva 71, Zagreb

Preporuka o specifičnim parametrima za PRIIP-ove

Hrvatsko aktuarsko društvo je u rujnu 2017. osnovalo Radnu grupu za PRIIP-ove s ciljem definiranje uputa u vezi s implementacijom Delegirane uredbe 2017/653 Europskog parlamenta i Vijeća o dokumentima s ključnim informacijama (KID) za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi). 

Preambula 2 Delegirane uredbe izrijekom navodi kako je njezin cilj usporedivost ključnih informacija sadržanih u dokumentima s ključnim informacijama. U svrhu postizanja tog cilja, a sukladno prijedlogu  Radne grupa za PRIIP-ove, Uprava Hrvatsko aktuarsko društvo donijela je sljedeći dokument:

Preporuka o specifičnim parametrima koji se koriste prilikom prikaza scenarija uspješnosti i troškova s implementacijom delegirane uredbe 2017/653 Europskog parlamenta i vijeća o dokumentima s ključnim informacijama (KID) za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi)

Kronološki pregled regulative u vezi s PRIIP-ovima