Hrvatsko aktuarsko društvo

Martićeva 71, Zagreb

Godišnji sastanak IAA u Londonu

U Londonu je od 10. do 14. rujna održan godišnji sastanak Vijeća i odbora Međunarodnog aktuarskog udrženja (The International Actuarial Association - IAA), kojeg su redovni članovi 66 aktuarska udruženja iz cijelog svijeta, a među njima i Hrvatsko aktuarsko društvo (HAD). Sastanku je prisustvovala predsjednica HAD-a Ksenija Sanjković.
Sa sastanka izdvajamo najvažnije dijelove prezentacija koje je održalo pet međunarodnih stručnjaka:

  • Na sastanku Vijeća posebni gost predavač bio je Peter Braumüller, predsjednik Izvršnog odbora Međunarodnog udruženja nadzora osiguratelja (International Association of Insurance Supervisors - IAIS). U svojem predavanju istaknuo je glavne aktivnosti IAIS-a, s naglaskom na IAIS-ovu stratešku reviziju koja je u tijeku i predanost razvoju svjetskog standarda osigurateljnog kapitala (insurance capital standard - ICS). U tom pogledu, pohvalio je IAA za rad na razvoju modela Međunarodnih standarada aktuarske prakse (International Standards of Actuarial Practice - ISAP), a posebno za nacrt izjave o namjeri ISAP-a 7 - Tekuća procjena i druga pitanja u vezi s ICS (ISAP 7-Current Estimates and Other Matters in Relation to the ICS). Potaknuo je IAA na dostavu komentara ICS principa kojim bi se vodili u procesu razvoja. Gospodin Braumüller se također zahvalio IAA na radu pod nazivom "Addressing the Gap in Actuarial Services in Inclusive Markets".
  • Ian Mackintosh, zamjenik predsjednika Odbora za međunarodne računovodstvene standarde govorio je o pokretačkim snagama svjetskih računovodstvenih standarada, izazovima koji su trebaju svladati prije njihovog uvođenja i gdje se došlo do sada s procesom. Nadalje je objasnio istraživanje i druge projekte koji su u tijeku širom svijeta, a mogu dovesti do novih računovodstvenih standarada.
  • Paolo Cadoni, tehnički voditelj u Sektoru boniteta Bank of England, u svom izlaganju pokrio je teme koje su uključivale zahtjeve IAIS-a povezane s nadzorom i temeljne zahtjeve za kapitalom.
  • U nadasve zanimljivoj prezentaciji pod naslovom "Trade secrets from banking", profesor Richarda Wernera sa Southampton University-a, prikazao je odnos djelovanja banaka, gospodarskog rasta i inflacije.
  • Alex Zhavoronkov, direktor Biogerontološke istraživačke zaklade (Biogerontology Research Foundation) govorio je o pitanjima dugovječnosti, starenja i društvima koja preuzimaju rizike istog.