Hrvatsko aktuarsko društvo

Martićeva 71, Zagreb

Aktuarski seminar u organizaciji Instituta za osiguranje

Hrvatsko aktuarsko društvo partner je seminara za aktuare u organizaciji Instituta za osiguranje koji će se održati 2. ožujka 2018. u Hotelu Sheraton u Zagrebu. Seminar je namijenjen aktuarima koji se bave izračunavanjem i upravljanjem rizicima te razvojem modela za projekciju budućih događaja. Više informacija o seminaru i predavačima možete pronaći na sljedećoj poveznici.