Hrvatsko aktuarsko društvo

Martićeva 71, Zagreb

Predavanja i dodatni ispiti za stručna znanja potrebna za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara

Hrvatsko aktuarsko društvo u suradnji s Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga u 2018. godini organizira predavanja za dodatne ispite za primanje u redovno članstvo Društva odnosno dobivanje ovlaštenja za obavljanje aktuarskih poslova.

Raspored predavanja i ispita:

Praksa osiguranja i mirovinskog osiguranja u RH

- 1. ispitni rok: 19.3.2018. od 9:00 do 11:30 sati na adresi: Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d., Zagreb, Slovenska ulica 24

 Računovodstvo osiguranja i mirovinskog osiguranja u RH

- predavač: Tamara Rendić

- gostujući predavač: Andreja Radić Blažin

- predavanja: 19.3.2018.-23.3.2018.

- predavanja se održavaju u Wiener osiguranju Vienna Insurance Group d.d. na adresi Zagreb, Slovenska ulica 24

- predavanja počinju u ponedjeljak, 19.3.2018. u 11:45h

- 1. ispitni rok: 23.4.2018.

Profesionalizam aktuarske struke

- predavač: Jasna Tenšak

- gostujući predavač: Irena Ročan

- predavanja: 23.4.2018.-24.4.2018.

- 1. ispitni rok: 9.5.2018.