Hrvatsko aktuarsko društvo

Martićeva 71, Zagreb

Webinar EAA o digitalnoj transformaciji u osiguranju

17. svibnja 2018. u trajanju od 10 do 12 sati održat će se webinar EAA pod nazivom "Master digital (and mental) transformation in insurance". Cilj webinara je predstaviti sadašnje tehnološke promjene koje se događaju u financijskoj insustriji i posebno, u osigurateljnoj industriji. Više o webinaru možete pronaći na sljedećoj poveznici.