Hrvatsko aktuarsko društvo

Martićeva 71, Zagreb

EAA seminari u Barceloni

U Barceloni će se u organizaciji Europske aktuarske akademije održati 2 seminara i to:

- 15. i 16. studenog 2018. seminar pod nazivom "Predictive Modeling for Life & Health Insurance". Više o seminaru možete pronaći na sljedećoj poveznici, a kotizacija je manja za prijave do 15. rujna 2018.

 - 10. i 11. prosinca 2018. seminar pod nazivom "CERA, Module 0: Quantitative Methods for ERM – A Bridging and Refresher Course". Više o seminaru možete pronaći na sljedećoj poveznici, a kotizacija je manja za prijave do 10. listopada 2018.