Hrvatsko aktuarsko društvo

Martićeva 71, Zagreb

Sastanak predsjednika europskih aktuarskih udrženja

U Bruxellesu se 27. kolovoza 2014. u organizaciji AAE održao sastanak predsjednika europskih aktuarskih udruženja kojemu je prisustvovala i predsjednica HAD-a Ksenija Sanjković. Tema sastanka je bila "Nova aktuarska struka u Europi" s naglaskom na novim poslovima za članove aktuarskih udruženja s obzirom na uvođenje aktuarske funkcije i funkcije upravljanja rizicima u europsko osigurateljno zakonodavstvo.