Hrvatsko aktuarsko društvo

Martićeva 71, Zagreb

Delegacija iz crnogorske Agencije za nadzor osiguranja u studijskom posjetu HANFA-i

U studijskom posjetu HANFA-i od 25. do 27. ožujka 2019. boravila je sedmeročlana delegacija iz Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore, na čelu s direktoricom te agencije, a na temu provedba kvantitativne studije utjecaja Solvency II regulative na hrvatskom tržištu osiguranja (QIS Studija). Hrvatsko aktuarsko društvo odazvalo se pozivu HANFA-e da sudjeluje u predavanjima u sklopu navedenog studijskog posjeta, tako da su uz kolege iz HANFA-e, predavanja održale i članice HAD-a gospođa Valentina Car i gospođa Jasna Tenšak.