Hrvatsko aktuarsko društvo

Martićeva 71, Zagreb

HAD partner konferencije Dani hrvatskog osiguranja

Hrvatsko aktuarsko društvo prihvatilo je poziv da kao partner sudjeluje u organizaciji međunarodne znanstveno-stručne konferencije o osiguranju "Dani hrvatskog osiguranja" koja će se održati u Opatiji od 5. do 7. studenog 2014. Suorganizatori ovogodišnje konferencije su Hrvatski ured za osiguranje i Udruženje osiguratelja pri HGK, a povodom Konferencije bit će izdan i poseban zbornik radova na temu osiguranja.

Više o Konferenciji pogledajte pod rubrikom "Najave".