Hrvatsko aktuarsko društvo

Martićeva 71, Zagreb

Edukacija iz područja osiguranja

Društvo AKTUARIJAT d.o.o. organizira tijekom prosinca online predavanja iz područja osiguranja. Na temelju odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, edukacija se priznaje u svrhu obveze kontinuiranog ispunjavanja uvjeta stručnosti distributera osiguranja i reosiguranja. Edukacija se održava putem aplikacije GoToWebinar, a prijave su moguće do 4. prosinca 2020. na sljedećoj poveznici:

Prijava

Više informacija o temama, predavačima te terminima edukacija je dostupno u prilogu:

Edukacija AKTUARIJAT d.o.o.