Hrvatsko aktuarsko društvo

Martićeva 71, Zagreb

Poziv na redovnu sjednicu Skupštine Društva

Redovna sjednica Skupštine Društva predviđena je za srijedu 16.6.2021. u 14:30 online putem aplikacije GoToWebinar.

Uputa za spajanje će biti poslana članovima e-mailom te objavljena na web stranici Društva.

 

Molimo članove da primitak poziva potvrde na poveznici.

Poziv na sjednicu se nalazi u prilogu.

 

Predviđen je sljedeći dnevni red:

1.Uvod i informacije o glasanju, utvrđivanje kvoruma, izbor zapisničara i usvajanje dnevnog reda

2.Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Skupštine Društva

3.Godišnje izvješće Uprave Društva

4.Godišnje izvješće Nadzornog odbora

5.Izvješće o radu Povjerenstva za provođenje stegovnog postupka

6.Izvješća komisija HAD-a o radu u protekloj godini

7.Usvajanje završnog računa za 2020. godinu

8.Izmjena Odluke o značajnom odstupanju u financijskom planu

9.Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu

10.Financijski plan za 2022. godinu

11.Program rada za razdoblje lipanj – prosinac 2021. i za 2022. godinu

12.Pravilnik o minimalnim standardima, načinu izračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva

13.Razno

14.Primanje novih članova