Hrvatsko aktuarsko društvo

Martićeva 71, Zagreb

Najava Hrvatske aktuarske konferencije

Hrvatska aktuarska konferencija će se održati 16.-17.9.2021. u online formatu.

 

Više informacija o predavačima, programu i prijavama ćemo objavljivati na web stranicama.