Hrvatsko aktuarsko društvo

Martićeva 71, Zagreb

Sastanci odbora IAA u Zürichu

U Zürichu u Švicarskoj od 7.4.2015. do 12.4.2015. održani su redoviti polugodišnji sastanci odbora IAA (International Actuarial Association), kojima je prisustvovala i predsjednica HAD-a, Ksenija Sanjković.

IAA je tom prilikom bio domaćin i četiri seminara i to o:

- upravljanju rizicima u osiguranju,

- prijedlogu novog silabusa i uputa za edukaciju ovlaštenih aktuara,

- smrtnosti i

- aktuarskim standardima.

Sastanak Vijeća ugostio je i dva istaknuta lidera međunarodne financijske zajednice i to gospodina Felixa Hufelda, predsjednika Izvršnog odbora Međunarodnog udruženja osigurateljnih nadzornika (IAIS - International Association of Insurance Supervisors) i predsjednika Njemačkog financijskog nadzornog tijela te gospodina Craiga Churchilla, glavnog direktora Socijalnog financijskog programa pri Međunarodnoj organizaciji rada.