Hrvatsko aktuarsko društvo

Martićeva 71, Zagreb

Seminar EAA o sustavu upravljanja

"System of Governance II - An Actuarial Perspective"

22.-23.6.2015. Beč, Austrija

Svrha seminara je detaljniji uvid u sustav upravljanja i aktuarsku funkciju u sklopu Solventnosti II.

Popust na plaćanje za prijave do 22.4.2015.

Više o seminaru saznajte na web-stranici EAA.