Hrvatsko aktuarsko društvo

Martićeva 71, Zagreb

Novi predstavnici HAD-a pri IAA

Uprava HAD-a je imenovala nove predstavnike u Vijeću i pojedinim odborima International Actuarial Association (IAA) kako slijedi:

  • Irena Ročan, Council Delegate
  • Sabina Mlivić, Alternate Council Delagete
  • Pensions and Employee Committee: Nikola Mašić (Ivančica Rajić, zamjenica)
  • Professionalism Committee: Ksenija Sanjković
  • ERM Knowledgebase Editorial Committee: Marijana Đuranec (Monika Brzović, zamjenica)

 Zahvaljujemo dosadašnjim predstavnicima na njihovom radu.