Hrvatsko aktuarsko društvo

Martićeva 71, Zagreb

Redovna sjednica Skupštine Društva

Redovna sjednica Skupštine Hrvatskog aktuarskog društva održat će se u ponedjeljak, 15. lipnja 2015., s početkom u 15h, u prostorijama hotela International, Zagreb, Miramarska 24, dvorana Grand I. Predviđen je sljedeći Dnevni red:

1. Utvrđivanje kvoruma, izbor zapisničara i usvajanje Dnevnog reda

2. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Skupštine Društva

3. Godišnje izvješće Uprave Društva

4. Godišnje izvješće Nadzornog odbora

5. Izvješće o radu Povjerenstva za provođenje stegovnog postupka

6. Izvješća Komisija HAD-a o radu u protekloj godini

7. Usvajanje završnog računa za 2014. godinu

8. Donošenje novog Statuta Društva

9. Primanje novih članova

10. Program rada za iduću godinu: lipanj 2015. – lipanj 2016.

11. Donošenje financijskog plana za 2015. godinu

12.  Razno