Hrvatsko aktuarsko društvo

Martićeva 71, Zagreb

IAA objavio dokument o ORSA-i

Međunarodno aktuarsko udruženje (IAA) objavilo je dokument pod nazivom "Deriving Value from ORSA - Board Perspective". U dokumentu se daje pregled vrijednosti ORSA-e za upravu društva, uključujući razumijevanje apetita za rizik kao i rizičnog profila društva, postizanje adekvatne procjene rizika i procesa postupanja s rizikom te razumijevanje upravljanja sa strateškim rizikom. Dokument možete pronaći na sljedećem linku.