Hrvatsko aktuarsko društvo

Martićeva 71, Zagreb

Solvetnost II ukratko

Hrvatsko aktuarsko društvo je suorganizator seminara EAA koji će se pod nazivom "Solventnost II ukratko" 17. i 18.11.2014. održati u Zagrebu. Voditeljice organizacije seminara u ime HAD-a su Irena Ročan i Lucija Eder.

Seminar je namijenjen aktuarima, upraviteljima rizicima i revizorima u osiguravajućim društvima bez obzira na iskustvo. Cilj seminara je dati pregled svih aspekata Solventnosti II i sva tri stupa. Seminar će se održati u hotelu ARCOTEL Allegra, na engleskom jeziku, a predavač će biti dr. Željko Strkalj, viši manager u Ernst&Young s više od 12 godina iskustva u osigurateljnoj industriji.

Cijena semina je 790,00 eura uvećano za PDV do 17.9.2014., a nakon toga datuma 970,00 eura uvećano za PDV.

Za sudjelovanje na seminaru članovima se HAD-a priznaje 11.5 sati formalnog profesionalnog usavršavanja.

Program seminara kao i prijavnica za seminar nalaze se na web-stranici EAA.

Sponzori: