Hrvatsko aktuarsko društvo

Martićeva 71, Zagreb

Nove komisije Društva

Uprava Hrvatskog aktuarskog društva osnovala je dvije nove Komisije: Komisiju za profesionalizam i Komisiju za sudska vještačenja.

Komisija za profesionalizam osnovana je u sastavu Suzana Dumančić, predsjednica, Josip Kljaković Gašpić, Ana Rehlicki, Irena Ročan i Miroslav Vučeta, sa sljedećim ciljevima i zadacima: rad na aktuarskim standardima, davanje preporuka u vezi s profesionalnim ponašanjem članova, praćenje usklađenosti članova s potrebama kontinuiranog profesionalnog usavršavanja.

Komisija za sudska vještačenja osnovana je u sastavu: Dunja Vajić, predsjednica, Nikola Mašić i Zrinko Ručević. Komisija će se baviti sudskim vještačenjima koja zaprimi Hrvatsko aktuarsko društvo, surađivat će s Hrvatskim društvom sudskih vještaka i procjenitelja, te pratiti zakonsku regulativu u vezi sa sudskim vještačenjima.