Hrvatsko aktuarsko društvo

Martićeva 71, Zagreb

Webinar EAA o digitalnoj transformaciji u osiguranju

17. svibnja 2018. u trajanju od 10 do 12 sati održat će se webinar EAA pod nazivom "Master digital (and mental) transformation in insurance". Cilj webinara je predstaviti sadašnje tehnološke promjene koje se događaju u financijskoj insustriji i posebno, u osigurateljnoj industriji.

Pročitaj više...

Aktuarski seminar u organizaciji Instituta za osiguranje

Hrvatsko aktuarsko društvo partner je seminara za aktuare u organizaciji Instituta za osiguranje koji će se održati 2. ožujka 2018. u Hotelu Sheraton u Zagrebu. Seminar je namijenjen aktuarima koji se bave izračunavanjem i upravljanjem rizicima te razvojem modela za projekciju budućih događaja. Više informacija o seminaru i predavačima možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Pročitaj više...

Stranice