Hrvatsko aktuarsko društvo

Martićeva 71, Zagreb

Predavanja i dodatni ispiti za stručna znanja potrebna za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara

Hrvatsko aktuarsko društvo u suradnji s Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga u 2018. godini organizira predavanja za dodatne ispite za primanje u redovno članstvo Društva odnosno dobivanje ovlaštenja za obavljanje aktuarskih poslova.

Cijena pojedinog predavanja za dodatni ispit iznosi 2.800,00 kn, a sva 4 predavanja za dodatne ispite 8.800,00 kn.

Raspored predavanja i ispita:

Pravo osiguranja i mirovinskog osiguranja u RH

Pročitaj više...

Preporuka o specifičnim parametrima za PRIIP-ove

Hrvatsko aktuarsko društvo je u rujnu 2017. osnovalo Radnu grupu za PRIIP-ove s ciljem definiranje uputa u vezi s implementacijom Delegirane uredbe 2017/653 Europskog parlamenta i Vijeća o dokumentima s ključnim informacijama (KID) za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi). 

Pročitaj više...

Stranice