Hrvatsko aktuarsko društvo

Martićeva 71, Zagreb

Nove komisije Društva

Uprava Hrvatskog aktuarskog društva osnovala je dvije nove Komisije: Komisiju za profesionalizam i Komisiju za sudska vještačenja.

Više...

CERA edukacija u Zagrebu

Skupština HAD-a donijela je još 2014. godine odluku o pristupanju društva CERA-i, a s obzirom na potrebu odgovarajuće edukacije za aktuare koji se bave upravljanjem rizicima.

Više...

Seminar "Risk and Solvency II" u Skoplju

Od 21. do 22. rujna 2015. Makedonsko aktuarsko društvo, a u suradnji s društvom za osiguranje i investicijsko upravljanje NN Group, organizira u Skoplju regionalni seminar pod nazivom "Risk and Solvency II". Tema seminara su rizici povezani s osiguranjem, standardna formula i interni modeli kao i uloga tržišne vrijednosti obveza.

Više o seminaru na sljedećem linku.

Više...

Stranice