Hrvatsko aktuarsko društvo

Martićeva 71, Zagreb

IAA objavio dokument o ORSA-i

Međunarodno aktuarsko udruženje (IAA) objavilo je dokument pod nazivom "Deriving Value from ORSA - Board Perspective". U dokumentu se daje pregled vrijednosti ORSA-e za upravu društva, uključujući razumijevanje apetita za rizik kao i rizičnog profila društva, postizanje adekvatne procjene rizika i procesa postupanja s rizikom te razumijevanje upravljanja sa strateškim rizikom.

Više...

Redovna sjednica Skupštine Društva

Redovna sjednica Skupštine Hrvatskog aktuarskog društva održat će se u ponedjeljak, 15. lipnja 2015., s početkom u 15h, u prostorijama hotela International, Zagreb, Miramarska 24, dvorana Grand I. Predviđen je sljedeći Dnevni red:

1. Utvrđivanje kvoruma, izbor zapisničara i usvajanje Dnevnog reda

2. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Skupštine Društva

3. Godišnje izvješće Uprave Društva

4. Godišnje izvješće Nadzornog odbora

Više...

Nove Komisije HAD-a

Uprava Hrvatskog aktuarskog društva osnovala je dvije nove Komisije: Komisiju za medije i Komisiju za edukaciju.

Komisija za medije osnovana je u sastavu Sabina Hajdarević (predsjednica), Ksenija Sanjković i Ivana Šimić, a zadaci su joj uređivanje web-stranice Društva te promocija Društva u medijima i na društvenim mrežama.

Više...

Stranice