Hrvatsko aktuarsko društvo

Martićeva 71, Zagreb

HAD partner konferencije Dani hrvatskog osiguranja

Hrvatsko aktuarsko društvo prihvatilo je poziv da kao partner sudjeluje u organizaciji međunarodne znanstveno-stručne konferencije o osiguranju "Dani hrvatskog osiguranja" koja će se održati u Opatiji od 5. do 7. studenog 2014. Suorganizatori ovogodišnje konferencije su Hrvatski ured za osiguranje i Udruženje osiguratelja pri HGK, a povodom Konferencije bit će izdan i poseban zbornik radova na temu osiguranja.

Više o Konferenciji pogledajte pod rubrikom "Najave".

Više...

Osnovana Komisija za mirovinsko osiguranje

Osnovana Komisija za mirovinsko osiguranjeUprava Društva je na sjednici održanoj 16. srpnja 2014. donijela odluku o osnivanju Komisije za mirovinsko osiguranje u sastavu:

  • Nikola Mašić, predsjednik
  • Ivančica Rajić
  • Radojka Hainski

Na istoj sjednici Uprava Društva je donijela odluku o ukidanju Komisije za izradu Pravilnika o detaljnim pravilima i standardima za izračun tehničkih pričuva u mirovinskom osiguranju.

 

Više...

Stranice