Hrvatsko aktuarsko društvo

Martićeva 71, Zagreb

Solvetnost II ukratko

Hrvatsko aktuarsko društvo je suorganizator seminara EAA koji će se pod nazivom "Solventnost II ukratko" 17. i 18.11.2014. održati u Zagrebu. Voditeljice organizacije seminara u ime HAD-a su Irena Ročan i Lucija Eder.

Seminar je namijenjen aktuarima, upraviteljima rizicima i revizorima u osiguravajućim društvima bez obzira na iskustvo. Cilj seminara je dati pregled svih aspekata Solventnosti II i sva tri stupa. Seminar će se održati u hotelu ARCOTEL Allegra, na engleskom jeziku, a predavač će biti dr. Željko Strkalj, viši manager u Ernst&Young s više od 12 godina iskustva u osigurateljnoj industriji.

Cijena semina je 790,00 eura uvećano za PDV do 17.9.2014., a nakon toga datuma 970,00 eura uvećano za PDV.

Za sudjelovanje na seminaru članovima se HAD-a priznaje 11.5 sati formalnog profesionalnog usavršavanja.

Program seminara kao i prijavnica za seminar nalaze se na web-stranici EAA.

Pročitaj više...

HAD partner konferencije Dani hrvatskog osiguranja

Hrvatsko aktuarsko društvo prihvatilo je poziv da kao partner sudjeluje u organizaciji međunarodne znanstveno-stručne konferencije o osiguranju "Dani hrvatskog osiguranja" koja će se održati u Opatiji od 5. do 7. studenog 2014. Suorganizatori ovogodišnje konferencije su Hrvatski ured za osiguranje i Udruženje osiguratelja pri HGK, a povodom Konferencije bit će izdan i poseban zbornik radova na temu osiguranja.

Više o Konferenciji pogledajte pod rubrikom "Najave".

Pročitaj više...

Osnovana Komisija za mirovinsko osiguranje

Osnovana Komisija za mirovinsko osiguranjeUprava Društva je na sjednici održanoj 16. srpnja 2014. donijela odluku o osnivanju Komisije za mirovinsko osiguranje u sastavu:

  • Nikola Mašić, predsjednik
  • Ivančica Rajić
  • Radojka Hainski

Na istoj sjednici Uprava Društva je donijela odluku o ukidanju Komisije za izradu Pravilnika o detaljnim pravilima i standardima za izračun tehničkih pričuva u mirovinskom osiguranju.

 

Pročitaj više...

Stranice