Hrvatsko aktuarsko društvo

Martićeva 71, Zagreb

Radna grupa za recenziju Hrvatskih rentnih tablica

U vezi s projektom izrade prvih Hrvatskih rentnih tablica u kojem, uz potporu Hrvatskog ureda za osiguranje, sudjeluju HAD i PMF - Matematički odjel, Uprava HAD-a donijela je odluku o formiranju radne grupe za recenziju u sljedećem sastavu: Deana Maček (voditeljica), Irena Ročan, Nikola Mašić, Irena Goleš i Ana Handžiski.

Pročitaj više...

Godišnji sastanak IAA u Londonu

U Londonu je od 10. do 14. rujna održan godišnji sastanak Vijeća i odbora Međunarodnog aktuarskog udrženja (The International Actuarial Association - IAA), kojeg su redovni članovi 66 aktuarska udruženja iz cijelog svijeta, a među njima i Hrvatsko aktuarsko društvo (HAD). Sastanku je prisustvovala predsjednica HAD-a Ksenija Sanjković.
Sa sastanka izdvajamo najvažnije dijelove prezentacija koje je održalo pet međunarodnih stručnjaka:

Pročitaj više...

Održan okrugli stol Solventnost II

U organizaciji HAD-a je 26. rujna 2014. održan okrugli stol na temu "Solventnost II". S obzirom na aktualnost teme, članovi HAD-a pokazali su veliki interes, tako da je Okruglom stolu prisustvovalo njih pedesetak, a posebni gost bio je Esko Kivisaari, zamjenik direktora Saveza finskih financijskih usluga (Federation of Finnish Financial Services) i predsjednik Odbora za osiguranja pri Europskom aktuarskom udruženju (AAE).

Pročitaj više...

Sastanak predsjednika europskih aktuarskih udrženja

U Bruxellesu se 27. kolovoza 2014. u organizaciji AAE održao sastanak predsjednika europskih aktuarskih udruženja kojemu je prisustvovala i predsjednica HAD-a Ksenija Sanjković. Tema sastanka je bila "Nova aktuarska struka u Europi" s naglaskom na novim poslovima za članove aktuarskih udruženja s obzirom na uvođenje aktuarske funkcije i funkcije upravljanja rizicima u europsko osigurateljno zakonodavstvo.

Pročitaj više...

Solvetnost II ukratko

Hrvatsko aktuarsko društvo je suorganizator seminara EAA koji će se pod nazivom "Solventnost II ukratko" 17. i 18.11.2014. održati u Zagrebu. Voditeljice organizacije seminara u ime HAD-a su Irena Ročan i Lucija Eder.

Seminar je namijenjen aktuarima, upraviteljima rizicima i revizorima u osiguravajućim društvima bez obzira na iskustvo. Cilj seminara je dati pregled svih aspekata Solventnosti II i sva tri stupa. Seminar će se održati u hotelu ARCOTEL Allegra, na engleskom jeziku, a predavač će biti dr. Željko Strkalj, viši manager u Ernst&Young s više od 12 godina iskustva u osigurateljnoj industriji.

Cijena semina je 790,00 eura uvećano za PDV do 17.9.2014., a nakon toga datuma 970,00 eura uvećano za PDV.

Za sudjelovanje na seminaru članovima se HAD-a priznaje 11.5 sati formalnog profesionalnog usavršavanja.

Program seminara kao i prijavnica za seminar nalaze se na web-stranici EAA.

Pročitaj više...

Stranice