Hrvatsko aktuarsko društvo

Martićeva 71, Zagreb

CERA ispiti u svibnju 2018.

CERA ispiti za module 1, 2, A, C i D održat će se 18. i 19. svibnja 2018. Rok do kojeg se trebate prijaviti za te ispite je 20. travnja 2018.

Više...

Seminar EAA o aktuarskom kontrolnom ciklusu

   U Milanu, Italija, Europska aktuarska akademija organizira 25. i 26. lipnja 2018. seminar pod nazivom "The Actuarial Control Cycle – Traditional and New Applications in Case Studies". Rok za prijavu s popustom je do 25.

Više...

Aktuarski seminar u organizaciji Instituta za osiguranje

Hrvatsko aktuarsko društvo partner je seminara za aktuare u organizaciji Instituta za osiguranje koji će se održati 2. ožujka 2018. u Hotelu Sheraton u Zagrebu. Seminar je namijenjen aktuarima koji se bave izračunavanjem i upravljanjem rizicima te razvojem modela za projekciju budućih događaja. Više informacija o seminaru i predavačima možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Više...

Predavanja i dodatni ispiti za stručna znanja potrebna za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara

Hrvatsko aktuarsko društvo u suradnji s Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga u 2018. godini organizira predavanja za dodatne ispite za primanje u redovno članstvo Društva odnosno dobivanje ovlaštenja za obavljanje aktuarskih poslova.

Raspored predavanja i ispita:

Pravo osiguranja i mirovinskog osiguranja u RH

- 1. ispitni rok 12.2.2018. od 9 do 11 sati na adresi: Triglav osiguranje d.d., Zagreb, A. Hainza 4

Više...

Stranice