Hrvatsko aktuarsko društvo

Martićeva 71, Zagreb

Webinar EAA o digitalnoj transformaciji u osiguranju

17. svibnja 2018. u trajanju od 10 do 12 sati održat će se webinar EAA pod nazivom "Master digital (and mental) transformation in insurance". Cilj webinara je predstaviti sadašnje tehnološke promjene koje se događaju u financijskoj insustriji i posebno, u osigurateljnoj industriji.

Više...

CERA ispiti u svibnju 2018.

CERA ispiti za module 1, 2, A, C i D održat će se 18. i 19. svibnja 2018. Rok do kojeg se trebate prijaviti za te ispite je 20. travnja 2018.

Više...

Seminar EAA o aktuarskom kontrolnom ciklusu

   U Milanu, Italija, Europska aktuarska akademija organizira 25. i 26. lipnja 2018. seminar pod nazivom "The Actuarial Control Cycle – Traditional and New Applications in Case Studies". Rok za prijavu s popustom je do 25.

Više...

Stranice