TIJELA

Uprava

 • Lidija Pecigoš Višnjić, predsjednica
 • Ivana Trobentar Savaş, prva dopredsjednica
 • Ivančica Rajić, druga dopredsjednica
 • Marijana Vižintin, tajnica
 • Ana Nimčević, blagajnica

Nadzorni odbor

 • Gordana Letica, predsjednica
 • Snježana Bertoncelj
 • Morana Pribanić

Povjerenstvo za provođenje stegovnog postupka

 • Jasna Komljenović Lončar
 • Tihana Radišić
 • Jasna Tenšak

Predstavnici u International Actuarial Association

 • Ksenija Sanjković, Council Delegate
 • Suzana Dumančić, Alternate Council Delegate
 • Lucija Eder, Correspondent

Predstavnici u komisijama International Actuarial Association

 • Advice and Assistance Committee i Eurasia and Middle East Task Force: Arijana Kokot
 • Education Committee: Jasna Tenšak (Jasna Komljenović Lončar, zamjenica)
 • Enterprise and Financial Risk Committee: Sandra Vrabec (Radojka Hainski, zamjenica)
 • General Insurance Committee: Marjana Rajić
 • Health Committee: Gordana Letica
 • Insurance Accounting Committee: Andreja Radić
 • Insurance Regulation Committee: Ana Rehlicki (Iva Ivanković, zamjenica)
 • Pensions and Employee Benefits Committee: Ivančica Rajić (Nikola Mašić, zamjenik)
 • Professionalism Committee: Ksenija Sanjković (Suzana Dumančić, zamjenica)
 • Social Security Committee:
 • ERM Knowledgebase Editorial Committee: Marijana Đuranec (Monika Brzović, zamjenica)

Predstavnici u Actuarial Association of Europe

 • Sabina Mlivić, Membre Titulaire
 • Suzana Dumančić, Membre Suppleant
 • Lucija Eder, Secretariat

Predstavnici u komisijama i radnim grupama Actuarial Association of Europe

 • Education Committee: Jasna Tenšak
 • Professionalism Committee: Mirjana Cesarec
 • Insurance Committee: Ksenija Sanjković
 • Risk Management Committee: Andreja Radić Blažin (Vedran Horvatić, zamjenik)
 • Pensions Committee: Ivančica Rajić
 • IFRS17 Working Group: Božena Kelić
 • PEPP Working Group: Monika Brzović, Ivančica Rajić i Marija Špoljarić
 • Non Life Working Group: Ivana Škopljanac

Predstavnik u Hrvatskom matematičkom društvu

 • Ksenija Sanjković, članica Izvršnog odbora HMD-a u širem sastavu

Predstavnik za CERA-u

 • Marijana Đuranec

Komisija za profesionalizam

 • Ksenija Sanjković, predsjednica
 • Suzana Dumančić
 • Tihana Radišić
 • Ana Rehlicki
 • Miroslav Vučeta

Komisija za sudska vještačenja

 • Dunja Vajić, predsjednica
 • Nikola Mašić
 • Zrinko Ručević

Komisija za osiguranje

 • Marija Kazija Krizmanić, predsjednica
 • Snježana Bertoncelj
 • Suzana Dumančić
 • Lucija Eder
 • Marin Matijaca
 • Tatjana Račić Žlibar
 • Ksenija Sanjković
 • Ljiljana Zekan

Komisija za upravljanje rizicima

 • Ines Šikić, predsjednica
 • Monika Brzović
 • Marijana Đuranec
 • Hrvoje Filipović
 • Irena Goleš
 • Vedran Horvatić
 • Andreja Radić Blažin
 • Filip Škunca
 • Sandra Vrabec

Komisija za mirovinsko osiguranje

 • Ivančica Rajić, predsjednica
 • Monika Brzović
 • Radojka Hainski
 • Arijana Kokot
 • Nikola Mašić
 • Ksenija Sanjković

Komisija za medije

 • Maja Vuković, predsjednica
 • Monika Brzović
 • Ana Handžiski
 • Ivan Mušicki
 • Zrinka Pavelić
 • Bojana Radulović
 • Nikolina Skoko Banić
 • Stela Šeperić
 • Ivana Šimić
 • Ivana Trobentar Savaş

Komisija za edukaciju

 • Jasna Tenšak, predsjednica
 • Marijana Đuranec
 • Jasna Komljenović Lončar
 • Sofija Mihaljević
 • Sabina Mlivić
 • Ana Urankar

Komisija za financije

 • Ana Nimčević, predsjednica
 • Julija Hrastić
 • Mia Pamuković
 • Morana Pribanić
 • Ivana Škopljanac

Komisija za statistiku

 • Suzana Dumančić, predsjednica
 • Valentina Car
 • Katarina Majstorović Galetić
 • Nikola Mašić
 • Nataša Mudronja Forčić

Radna grupa za IFRS17

 • Božena Kelić, voditeljica
 • Ivana Bošković
 • Valentina Car
 • Renata Filipin
 • Jasna Komljenović Lončar
 • Katarina Mikić
 • Ana Novosel
 • Angela Olujić
 • Morana Pribanić
 • Ines Šikić
 • Jasna Tenšak
 • Ivana Trobentar Savaş
 • Marijana Vižintin

Radna grupa za mjerila za izračun tehničkih pričuva

 • Ksenija Sanjković, voditeljica
 • Sanja Fehir
 • Katarina Majstorović-Galetić
 • Tihana Mikulić
 • Nataša Mudronja-Forčić
 • Mia Pamuković
 • Tihana Radišić
 • Renata Rogar
 • Ivana Vrkić Čavrlj
 • Emir Ždralović

Predstavnici u Radnoj grupi MSFI17 HUO-Hanfa-HAD

 • Task force Tehnički aspekt – reosiguranje: Ana Novosel
 • Task force Tehnički aspekt – život: Valentina Car, Ksenija Sanjković i Jasna Tenšak
 • Task force Tehnički aspekt – neživot: Gordana Letica i Angela Olujić

Radna grupa za GDPR

 • Ljiljana Zekan, voditeljica
 • Zvjezdan Karlić
 • Mia Pamuković
 • Zrinka Pavelić
 • Tihana Radišić