O DRUŠTVU

Hrvatsko aktuarsko društvo (HAD) je stručna udruga aktuara u Republici Hrvatskoj čija je svrha promicanje i razvoj aktuarske znanosti i struke i njene praktične primjene te stručnog usavršavanja i izobrazbe aktuara.

HAD je osnovan 1996. godine i trenutno broji 131 redovnih, 42 pridruženih i 2 počasna člana.

Hrvatsko aktuarsko društvo je redovni član International Actuarial Association (IAA) i Actuarial Association of Europe (AAE).