GDJE AKTUARI RADE?

Najviše aktuara zaposleno je u djelatnosti osiguranja i mirovinskog osiguranja. Oni rade na razvoju osigurateljnih proizvoda, kalkulaciji premije osiguranja, određivanju osigurateljnih pričuva, upravljanju imovinom i obvezama i drugim poslovima bitnim za poslovanje društava za osiguranje. Aktuarska znanja nužna su i državnim tijelima nadležnim za nadzor nad poslovanjem društava za osiguranje i mirovinskih fondova.

Aktuarske tehnike i znanja mogu se koristiti i u drugim područjima. Aktuarska analiza demografskih kretanja pučanstva i kretanja u gospodarstvu nužna je kod dugoročnog planiranja državnih izdataka za troškove obrazovanja, mirovina, zdravstva, transporta i drugih usluga. Aktuari sve više rade u području bankarstva i tržišta kapitala, na investicijskim projektima i drugdje gdje je potrebno primijeniti složene matematičke proračune na probleme s financijskim implikacijama.

Osim matematičkog znanja, aktuaru je potrebno dobro razumijevanje ekonomije, prakse i zakona države u kojoj radi, demografskih i financijskih kretanja uopće, te vještina komunikacije kako bi svoje rezultate mogao prenijeti osobama koje nemaju aktuarska znanja. Aktuari i njihova profesija, niti u Hrvatskoj niti u svijetu, obično nisu poznati prosječnom stanovniku, jer ih nema mnogo. Međutim ponosni su da kao profesija brinu o financijskoj stabilnosti milijuna ljudi u svijetu.