Pod nazivom „Jedina konstanta je promjena“ održana prva Hrvatska aktuarska konferencija

U organizaciji Hrvatskog aktuarskog društva (HAD) pod nazivom „Jedina konstanta je promjena“ u hotelu Panorama Zagreb 9. i 10. lipnja 2016. održana je prva Hrvatska aktuarska konferencija koja je okupila 140 sudionika iz zemlje i inozemstva.

Pokrovitelji Konferencije, na kojoj su sudjelovali uvaženi domaći i strani predavači iz akademski zajednice te osigurateljni stručnjaci, bili su Ministarstvo financija i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, a partneri Hrvatska gospodarska komora i Hrvatski ured za osiguranje.

Uvodne govore održale su predsjednica HAD-a i članica Uprave Hrvatskog kreditnog osiguranja gospođa Ksenija Sanjković, zamjenica predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga gospođa Gordana Letica i pomoćnica ministra financija i glavna državna rizničarka gospođa Ivana Jakir-Bajo koja je Konferenciju i otvorila.

„HAD je tijekom svih godina svog djelovanja kontinuirano promicao značaj aktuarske znanosti i struke, kao i uloge osiguranja općenito u suvremenom društvu, što su glavni ciljevi i ove Konferencije. Aktuarska struka postaje sve važnija ne samo u osiguranjima, nego i u bankama, investicijskim fondovima te svugdje gdje su potrebne projekcije budućih financijskih događaja i rizika temeljene na matematičkoj vjerojatnosti i statistici. Osobito je aktuarska struka dobila na važnosti nakon recentne financijske krize te podizanja svijesti o financijskim rizicima i potrebi za zaštitom potrošača.“ istaknula je u svom govoru gospođa Sanjković.

„S obzirom na dinamično poslovno okruženje u kojem svakodnevno radimo, naziv konferencije – Jedina konstanta je promjena – je upravo primjeren. Samo konstantno učenje i usavršavanje omogućava napredak, kao i opstanak na tržištu. Hanfa je sa zadovoljstvom prihvatila pokroviteljstvo ove konferencije i uvjerena sam da ćemo svi imati koristi od nje.“ između ostalog je u svom govoru rekla gospođa Letica.

Otvarajući Konferenciju, gospođa Ivana Jakir-Bajo se u svom govoru osvrnula na moguću ulogu aktuara u srednjoročnom planiranju državnih izdataka za mirovinski i zdravstveni sustav te istaknula osobno mišljenje kako do gospodarske globalne krize ne bi ni došlo da se više slušalo aktuare.

Program prvog dana Konferencije obuhvaćao je teme povezane s promjenama u osiguranju, osobito životnom osiguranju, blok pod nazivom „Data science“ te predavanja iz područja upravljanja rizikom dugovječnosti i rentnim tablicama, kao i već nezaobilaznu temu Solventnosti 2.

U prvom predavanju gospodin Jiri Fialka, partner u Deloitte-u u Češkoj, govorio je o novim poslovnim modelima temeljinim na informatičkoj tehnologiji i velikim bazama podataka koji se pojavljuju i na području osiguranja, a nisu izrasli iz tradicionalnih osigurateljnih modela. Postavio je i pitanje nadzora takvih poslodnih modela i konkurentnosti osiguravajućih društava u odnosu na njih.

Na panelu pod nazivom „Životno osiguranje – izazovi danas, vrijednost za budućnost. Kako je stvoriti?“ koji je moderirala gospođa Andreja Radić Blažin iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga sudjelovali su, uz gospodina Fialku, gospođa Snježana Bertoncelj, predsjednica Uprave Erste osiguranja VIG d.d., gospođa Gordana Letica, zamjenica predsjedniku Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Robert Vučković, član Uprave Croatia osiguranja d.d. i Marija Kazija Krizmanić, direktorica Sektora za aktuarske poslove i upravljanje rizicima Allianz Zagreb d.d.

U raspravi su se dotaknuli tema digitalizacije i nužnosti osigurateljnih programa prilagođenih individualnim potrebama osiguranika. Istaknuli su dodatnu potrebu za kreativnošću i inovativnošću osiguratelja u okolnostima značajnih izmjena regulative i promjena na tržištu osiguranja te u zahtjevnom gospodarskom okruženju.

U sljedećem bloku pod nazivom „Data science“ održana su tri predavanja u kojima prezentirani potencijali IT znanja i tehnologija, kao i velikih baza podataka. U vrlo zanimljivom predavanju gospodin Goran Glavaš s Fakulteta elektrotehnike i računarstva pokazao je na praktičnim primjerima primjenu metoda obrade prirodnog jezika i strojnog učenja, a na njega se nadovezala gospođa Vesna Lužar-Stiffler iz CAIR Centra d.o.o. koja je obradila temu isplativosti dubinskog istraživanja i analize velikih baza podataka u financijskoj industriji.

Gospođa Iva Matić iz Incubisa d.o.o. je u svom predavanju naglasila prednosti suradnje aktuara i informatičara u oblikovanju integriranog informatičkog sustava osiguravajućeg društva.

Profesor Miljenko Huzak s Matematičkog odjela Prirodoslovno-matematičkog fakulteta predstavio je konstrukciju kohortnih tablica smrtnosti za hrvatsku populaciju kao dio projekta izrade prvih hrvatskih rentnih tablica.

Zatim je profesor Ermanno Pitacco s Ekonomskog fakulteta iz Trsta govorio o važnosti aktuara u upravljanju rizicima s posebnim naglaskom na kvantitavni aspekt.

Na kraju prvog dana Konferencije profesor Mihael Perman s Ekonomskog fakulteta iz Ljubljane u svom se izlaganju dotaknuo nezaobilazne teme Solventnosti 2, kritički se osvrnuvši na znanstvenu utemeljenost dijela Standardne formule koji određuje kapitalne zahtjeve za rizik druge ugovorne strane.

Drugi dan Konferencije održane su dvije radionice i to s temama tehnika pozitivne komunikacije i posebnih aktuarskih modela koji se koriste za određivanje cijena osigurateljnih proizvoda.

Gospođa Tanja Pureta iz Ramira d.o.o. je na prvoj radionici istaknula važnost aktuarskih procjena za donošenje kvalitetnih odluka manadžmenta. Međutim, da bi ih menadžment mogao čuti i razumjeti, jako je važno kako će se iste prezentirati. Radionica je sudionike vodila kroz tehnike učinkovite komunikacije.

U drugoj radionici gospođa Marijana Vižintin iz Croatia osiguranja d.d. na praktičnim primjerima prikazala je primjenu tehnike generaliziranih linearnih modela u određivanju premije autoodgovornosti.

Konferenciju je zatvorila predsjednica HAD-a gospođa Sanjković zahvalivši svim sudionicima, predavačima, pokroviteljima, partnerima, medijskim pokroviteljima, organizacijskom i programskom odboru, a osobito sponzorima bez kojih realizacija ove Konferencije ne bi bila moguća. Izrazila je zadovoljstvo na iskazanom zajedništvu i podršci svih prethodno navedenih u uspješnom ostvarenju ove Konferencije uz nadu da sve neće ostati samo na prvoj, već da će Konferencija postati tradicionalna.
Hrvatsko aktuarsko društvo je osnovano 1996. godine kao neprofitna udruga i ove godine obilježava 20 godina uspješnog rada, redovni je član Međunarodnog aktuarskog udruženja (International Actuarial Association) i Europskog aktuarskog udruženja (Actuarial Association of Europe), a organizacija prve Hrvatske aktuarske konferencije dio je obilježavanja ove značajne obljetnice.