Obrazovni program i polaganje Dodatnih ispita – dodatne upute

Na dan početka prvog predavanja 27.3.2023. potrebno je doći u 8:30 kada će se prikupljati originalna dokumentacija koju je potrebno donijeti, a kako je pojašnjeno u “Uputama za polaznike 2023” pod Važnim napomenama točka 3).Predavanja […]

Obrazovni program i polaganje Dodatnih ispita – dodatne upute Pročitajte više »